Vi som arbetar på Positivet är




Förskollärare och Ordförande
Isaac Hellström




Förskollärare och Rektor
Lotta Nygren



Förskollärare och Sekreterare
Nettan Andersson



Förskollärare och Kassör
Anneli Ahlby



Barnskötare (tjänstledig för studier)
Johanna Wallin

Ang Coronaviruset
För kontakt med förskolans ledning efter kontorstid gäller dessa telefonnummer:

Isaac : 0763 37 68 61

Anneli : 0702 26 70 10


Hur kommer jag i kontakt med er?
För allmäna frågor och om du vill ställa ditt barn i vår kö maila till :

lotta@forskolanpositivet.se

Eller slå en signal på tel : 0733-944 862

Besöka oss
P.g.a. pågående pandemi tar vi för närvarande inte emot några besök.